ลงชื่อเข้าใช้งาน

บุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถเข้าใช้งานระบบได้เฉพาะ ผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าใช้ระบบเท่านั้น โดยการใช้ Username และ Password ของ Sci-Office ในการ Login
หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้หรือเข้าใช้งานแล้วไม่มีข้อมูลขึ้น​ให้แก้ไขดังต่อไปนี้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
1.Download Chrome , วิธีติดตั้ง Chrome
2.Download Firefox , วิธีติดตั้ง Firefox
3.Download Internet Explorer 9 , วิธีติดตั้ง Internet Explorer 9