เข้าสู่ระบบ

ขออภัย
ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาการสมัคร

ไม่สามารถจองหรือแก้ไขเวลาสัมภาษณ์ได้
เนื่องจากใกล้ถึงวันสัมภาษณ์แล้ว

ข้อมูลส่วนที่ 1 ยังไม่ได้มีการบันทึก
กรุณากรอกข้อมูลส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาทุน

ไม่สามารถทำรายการได้
เนื่องจากยังไม่มีการตรวจสอบคุณสมบัติ กรุณารอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
จึงจะสามารถทำรายการต่อได้ ให้เข้ามาทำรายการใหม่ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากนี้

ไม่สามารถทำรายการได้
เนื่องจากคุณไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ
จึงไม่มีสิทธิสมัครขอรับทุนในภาคเรียนนี้

ไม่สามารถทำรายการได้
เนื่องจากคุณเคยได้รับทุนในภาคเรียนที่แล้ว
*อ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับและจ่ายเงินทุน ข้อที่ 6

 

 ยินดีต้อนรับ

การเข้าสู่ระบบครั้งแรก ?

ในการเข้าสู่ระบบครั้งแรกให้นักศึกษาทำตามขั้นตอน ดังนี้
1. อ่าน รายละเอียดการสมัคร ให้ชัดเจน
2. ลงทะเบียน โดยช่องชื่อผู้ใช้ ให้กรอกรหัสนักศึกษา 11 หลักรวมขีด (-)
3. เข้าสู่ระบบเพื่อทำการกรอกข้อมูลประวัติครอบครัวและประวัติทางการศึกษา
4. ทำการจองเวลาสัมภาษณ์
5. พิมพ์ใบสมัคร จากนั้นนำไปส่งที่หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งที่นักศึกษาควรทราบก่อนสมัครขอรับทุน

1)  ข้อมูลในส่วนที่ 3-4  ให้พิมพ์ใน word ก่อน แล้วค่อยก็อปมาวาง หากใช้เวลาในการกรอกข้อมูลนาน ระบบจะไม่บันทึกข้อมูลให้ถึงแม้จะ save แล้วก็ตาม

2)  สำหรับรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ดูรายละเอียดที่ www.sc.kku.ac.th  (เนื่องจากอยู่ในระหว่างการกรอกข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา)

3)  การจองวันสัมภาษณ์  ให้มายื่นใบสมัครพร้อมจองวันสัมภาษณ์ ที่หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก 6 

Admin 10/08/2558 10:50:21
รับสมัครทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

1)  ทุนอุดหนุนคณะวิทยาศาสตร์  

               รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-22 สิงหาคม  2559  ให้กรอกใบสมัครแล้วปริ้นมาส่งทั้งหมด 3 ชุด  หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ชุดเท่านั้น  ยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร SC.06  พร้อมจองวันสัมภาษณ์ โดยให้นักศึกษาเอาดินสอเขียนมุมบนด้านขวามือเขียน ลำดับ ห้อง  วัน/เดือน/ปี และเวลาที่จอง  แล้วนำไปใส่ตะแกรงที่แยกตามห้องให้เรียบร้อย  ไม่ต้องจองวันสัมภาษณ์นะคะ เพราะในระบบไม่สามารถให้จองได้ 2 ห้องในวันเดียวกัน

2)  ทุนต่อเนื่อง มข.

                รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม  2559  ให้โหลดใบสมัคร หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ปกครอง  หนังสือรับรองการสถานะผู้ปกครอง  แล้วนำมายื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร SC.06  สัมภาษณ์วันที่ 18-19 ส.ค. 59 ที่ ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา 

กรณีที่สมัครในระบบแล้วเกิดปัญหาให้แจ้ง

พี่เหมียว 091-4210064 หรือ facebook : หน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มข.

Admin 08/08/2559 10:16:56